Науково-виробниче підприємство ТОВ "НВП "АЛЬФАРУС" є виробником хімічних реактивів і пропонує Вашому підприємству ВСЕ для Вашої контрольно-аналітичної лабораторії. Продукція нашого підприємства відповідає нормативно-технічній документації, що діє в Україні.

МОЖЛИВА БУДЬ-ЯКА ФАСОВКА

Якщо Ви не знайшли в нашому переліку те, що Вам потрібно, не засмучуйтеся - дзвоніть, і ми Вам допоможемо. Наше підприємство робить реактиви з заданими параметрами під замовлення. Потрібні імпортні реактиви? Доставимо. 

УВАГА!!! Діє гнучка система знижок


Термін постачання від 1 до 25 днів, залежно від складності замовлення. Товар відвантажується після  100%-ої передоплати, проте:
- якщо Ви плануєте регулярно замовляти у нас той чи інший вид продукції, Вам необхідно подати офіційне замовлення і ми почнемо працювати для Вас після 50%-ої передоплати;
- якщо Ви наш постійний замовник, то на деякі види продукції можлива відстрочка платежу за домовленістю.

Готове замовлення ми можемо відправити Вам перевізником, Укрпоштою та ін., за Вашим вибором. При замовленні вартістю від 5000 грн. і вище, а також постійним замовникам, можлива доставка по Києву коштом і транспортом підприємства.

СДОР, легкозаймисті та вибухонебезпечні речовини, прекурсори  - САМОВИВЕЗЕННЯ
УВАГА!!! Вищезазначені речовини приватним особам не відпускаються! Відпуск прекурсорів можливий тільки за наявності ліцензії!!!

ДСЗУ для ГРХ та ВЕРХ

Найменування

ДСЗ індивідуальних органічних сполук:

Пентан

Гексан

Гептан

Октан

Нонан

Декан

Ундекан

Додекан

Тридекан

Тетрадекан

Гексадекан

2,2,4-Триметилпентан (ізооктан)

Бензол

Толуол

Етилбензол

м-Ксилол

о-Ксилол

п-Ксилол

1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол)

1,3,5-Триметилбензол (Мезитилен)

Дихлорметан (Хлористий метилен)

Трихлорметан (Хлороформ)

Тетрахлорметан (Чотирьоххлористий вуглець)

1,2-Дихлоретан

Хлорбензол

Ацетон

Етилацетат

Бутилацетат

ДСЗ метилових ефірів вищих аліфатичних монокарбонових кислот

Метилоктаноат (метилкаприлат)

Метилнонаноат (метилпеларгонат)

Метилдеканоат (метилкапринат)

Метилундеканоат (метилгендеканоат)

Метилдодеканоат (метиллаурат)

Метилтридеканоат

Метилтетрадеканоат (метилмиристат)

Метилпентадеканоат

Метилгексадеканоат (метилпальмітат)

Метилгептадеканоат (метилмаргаринат)

Метилоктадеканоат (метилстеарат)

Градуювальні суміші - ДСЗ розчинів аліфатичних і поліциклічних вуглеводнів для ГХ

Розчин тетрадекана

Розчин пентадекана

Розчин гексадекана

Розчин гептадекана

Розчин октадекана

Розчин нонадекана

Розчин ейкозана

Розчин генейкозана

Розчин докозана

Розчин трикозана

Розчин тетракозана

Розчин антрацена

Розчин карбазола

Розчин пірена

Розчин фенантрена

Розчин флуорантена

Розчин флуорена

Градуювальні суміші - ДСЗ розчинів поліциклічних вуглеводні для ВЕРХ

Розчин антрацена

Раствор аценафтена

Розчин карбазола

Розчин пірена

Розчин фенантрена

Розчин флуорантена

Розчин флуорена

Розчин хризена

 

Стандартний зразок складу розчинів нафтопродуктів (в стічних водах) (0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140)

Тестові суміші "Контрал"

Паспортизовані реактиви:

1. Аліфатичні вуглеводні нормальної будови:

Гексадекан

Гептадекан

Октадекан

Нонадекан

Ейкозан

Генейкозан

Докозан

Трикозан

Тетракозан

2. Аліфатичні спирти:

Метанол

Етанол

Пропанол-1

Пропанол-2

Бутанол-1

Ізобутанол

втор-Бутанол

трет-Бутанол

Пентанол-1

3-Метилбутанол-1

Стирол

3. Вищі аліфатичні монокарбонові кислоти:

Октанова (каприлова) кислота

Нонанова (пеларгонова) кислота

Деканова (капринова) кислота

Ундеканова (гендеканова) кислота

Додеканова (лауринова) кислота

Тридеканова кислота

Тетрадеканова (мірістінова) кислота

Пентадеканова кислота

Гексадеканова (пальмітинова) кислота

Гептадеканова (маргаринова) кислота

Октадеканова (стеаринова) кислота

4. Поліциклічні конденсовані ароматичні вуглеводні:

Антрацен

Аценафтен

Дифениленоксид

Карбазол

1-Метилнафталін

2-Метилнафталін

Нафталін

Пірен

Фенантрен

Флуорантен

Флуорен

ХризенПовернутися назад

© 2017. "НВП" АЛЬФАРУС"

Розробка і підтримка сайту: веб-студія DreamArts